Amandmani Pametno na Proračun Grada Splita za 2019. godinu