Vijećnička pitanja - 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita

Iako gradske službe vrlo rijetko odgovaraju na vijećnička pitanja, mi i dalje pitamo. Praksa neodgovaranja na pitanja vijećenika, još iz pršlog mandata, neslavno se nastavlja. Na neka pitanja odgovor smo čekali i više godina, a sada se izgleda događa isto. 

Tome unatoč, na 15. sjednici Gradskog vijeća, postavili smo 21 vijećničko pitanje. Usmeno smo pitali o pročelnicima Babiću i Cokariću koji su pod istragom, o nelegalnim panoima u centru grada, konačnom otvaranju jedinog zatvorenog gradskog bazena, nadogradnji na zgradi na Visokoj kao i na Turističkoj palači, o upisu posebnog pravnog režima u zemljišne knjige za sve čestice zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan.

Pismeno smo pitali o vepru na Marjanu, nesigurnoj šetnici pored hotela Marjan, zatvorenom dječjem igralištu u okviru gradilišta hotela Ambasador, devastiranoj Dubrovačkoj ulici, asistentima u nastavi i brojna druga.