×

Poruka greške

Slavonija

Slavonija

Postojeći regionalni ustroj u Hrvatskoj nije rezultat povijesnih, demografskih, geografskih ili ekonomskih čimbenika, već političke instrumentalizacije. Pametna lokalna i područna (regionalna) samouprava imat će 5 regija i 123 urbana centra. Čelnici tih jedinica lokalne samouprave će imati najviše dva mandata, a učinkovito upravljanje bit će omogućeno fiskalnom decentralizacijom, tj. prijenosom ovlasti i odgovornosti za pružanje javnih usluga. Pametni gradovi će biti nositelji novog razvoja. Podjela na regije uključuje četiri prirodne regije i petu, koja bi uključivala Zagreb i okolicu, a bila bi organizirana na načelima metropolitantske federacije.

Ovakav teritorijalni ustroj omogućit će formiranje većih, financijski i organizacijski snažnijih jedinica, osposobljenih za obavljanje većeg opsega javnih poslova. Slavonija bi bila jedna od pet samoupravnih regija koju bi sačinjavale današnja Osječko - baranjska, Vukovarsko - srijemska, Virovitičko - podravska, Požeško -slavonska te Brodsko - posavska županija, kao i dio Sisačko - moslavačke (grad Novska te općine Jasenovac, Lipovljani te Hrvatska Dubica) te dio Bjelovarsko - bilogorske županije (gradovi Daruvar i Grubišno Polje te općine Dežanovac, Končanica, Sirač i Đulovac), sa 855.746 stanovnika.

izvor: Koprić, I. (ur.), “Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj”, Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013

U regiji Slavonija djeluju ogranci Pametno Osijek Pametno Daruvar.