Reci(kliraj) za svoj Spinut!

Vrijedna ekipa s Pametno liste broj 4: Jelena Zanchi, Filip Križan, Ana Lazarević, Duško Jelaska, Marko Vukušić, Petra Žeko i Filip Čađenović, na Spinutu će se boriti za:

  • poboljšanje spoja kotarskih ulica s većim gradskim prometnicama unutar kotara,
  • strukturiranje postojećih parkirnih mjesta i rješavanje privremenih parkirališta i sanitarnih čvorova za vrijeme većih javnih događanja u kotaru,
  • ukazat će i na važnost kotara kao dijela grada sa značajnim zgradama moderne arhitekture.

Reci i ti za svoj Spinut!