Reci(kliraj) za svoje Lokve!

Naš Jakov Prkić, provjereno dobro vodstvo gradskog kotara Lokve :). Mogu oni to opet ako 17. lipnja birate Pametno listu br. 4, gdje su uz Jakova još i Sretna Marasović, Miroslav Pinterić, Vladimir Šalipurović, Tajana Čulić Petrić, Renata Marinković i Edi Duplančić. Oni će se boriti za:

  • više sadržaja na otvorenom, uređene zelene površine i dopunu sadržaja u parku,
  • više društvenog života, socijalne i volonterske programe,
  • više brige za okoliš, odvajanje i reciklažu otpada.