Tražimo ozbiljnu raspravu o Marjanu

Split, 3. travnja 2018. – Obzirom na nedostatak ključnih materijala za tematsku raspravu o stanju u Park - šumi Marjan, Renato Čupić, gradski vijećnik stranke Pametno još je jednom, u ime Kluba Pametno, zatražio nadopunu dokumentacije jer ono što su dobili nije dovoljno za tematsku sjednicu o ovako važnoj temi kao što je Marjan.

Sjednica je sazvana tjedan dana ranije, nitko nije forsirao datum, a gradske službe ni tada ni u međuvremenu nisu dostavile dokumentaciju potrebnu za ozbiljnu pripremu sjednice – navode u Pametno i ističu kako napomena da se dokumenti GUP-a, PPUG-a, UPU-a i ostale grafike nalaze na stranici grada, nije dovoljna za ovu prigodu. Vijećnicima je trebalo, uz izvatke iz navedenih dokumenata, dostaviti i:

 • Analizu stanja PŠ Marjan i mjere sanacije (prirodnih, okolišnih, sadržajnih i gospodarskih kapaciteta), Plan šumarskih radova (priprema, nadzor i izvođenje), javna ustanova ima licenciju samo za izvođenje te Plan upravljanja Park - šumom, za ove tri točke sve analize, planove i mjere,
 • trenutno stanja koncesija (Bene, Kašjuni, Kaštelet …),
 • Plan trajne zaštite Park šume (plan usklađivanja dokumenata: konzervatorska zaštita, GUP, PPUG ... dostava važećih konzervatorskih dokumenata),
 • Plan prometa (plan eventualne potpune zabrane i prijevoz vozilima PŠ i ekološkim autobusima),
 • Analizu stanja zahtjeva za legalizaciju objekata (iz prošlog saziva Gradskog vijeća, mnogi vijećnici nisu upoznati s istim),
 • kartografski prikaz u bojama na kojem je vidljiva razlika između konzervatorskih zaštita, plana namjena, granica građevinskog područja, PPUG-a i GUP-a,
 • UPU Bene (objašnjenje vijećnicima zašto je samo za Bene potreban UPU), 
 • dopise s ministarstvima i Vladom vezano uz pravno stanje Park - šume
 • sistematizaciju radnih mjesta, s popisom zaposlenika na određeno i neodređeno radno vrijeme s točnim radnim mjestom (potrebno je definirati određenje Grada Splita prema državi i Županiji, pojedinačna ulaganja svih, pravnu situaciju uz važeće zakone te prema tome definiranje radnih mjesta)

te iz napomene „Dokumenti u koje se može izvršiti uvid: GUP, PPUG i UPU, te grafike važećih prostornih planova nalaze se na Web stranici Grada Splita":

 • izvadak svih grafika i tekstova vezanih uz PŠ Marjan i
 • pročišćeni tekst Prijedloga Izmjena i dopuna GUP-a bivšeg gradonačelnika.