3. sjednica Županijske skupštine

18. rujna 2017. godine održana je 3. sjednica Županijske skupštine na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o usvajanju Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina pos. upo. pomorskog dobra kao i o rebalansu Proračuna Splitsko - dalmatinske županije za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu. 

Dnevni red sjednice: 3. sjednica Županijske skupštine

Na sjednici smo predložili 3 amandmana na rebalans proračuna za 2017. godinu te 8 amandmana na preloženi Parvilnik o pomorskom dobru.