5. tematska sjednica Županijske skupštine

6. studenog 2017. godine, u ponedjeljak, s početkom u 11:00 sati održat će se 5. tematska sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, tematska rasprava o zaštiti okoliša sliva rijeke Cetine sa svim projektnim aspektima, a u svezi sa Kombi kogeneracijskom plinskom elektranom (KKPE) Peruća.

Dnevni red 5. sjednica ŽS.