Vijećnička pitanja - 4. sjednica Županijske skupštine

Na sjednici Županijske skupštine 23.10.2017. županijski vijećnik Ante Renić postavlja pitanje: 
Za g. Radevenjića, kako u djelokrug poslova Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje spada i praćenje stanja u prostoru te provođenje dokumenata prostornog uređenja, postavlja se pitanje što se poduzima po pitanju dugogodišnje devastacije prirodnog krajolika i bespravne gradnje na području Vrulje na Dupcima? Navedeni problemi traju još od 2002. godine, pa smatramo kako Županija mora preuzeti aktivniju ulogu u zaštiti prirode i sprječavanju bespravne gradnje.