×

Poruka greške

Istra i Primorje

Istra i Primorje

Postojeći regionalni ustroj u Hrvatskoj nije rezultat povijesnih, demografskih, geografskih ili ekonomskih čimbenika, već političke instrumentalizacije. Pametna lokalna i područna (regionalna) samouprava imat će 5 regija i 123 urbana centra. Čelnici tih jedinica lokalne samouprave će imati najviše dva mandata, a učinkovito upravljanje bit će omogućeno fiskalnom decentralizacijom, tj. prijenosom ovlasti i odgovornosti za pružanje javnih usluga. Pametni gradovi će biti nositelji novog razvoja. Podjela na regije uključuje četiri prirodne regije i petu, koja bi uključivala Zagreb i okolicu, a bila bi organizirana na načelima metropolitantske federacije.

Primorsko - istarsko - gorska regija obuhvaćala bi područje današnje Istarske, Primorsko – goranske, Ličko - senjske i Karlovačke županije, kao i dio Sisačko - moslavačke županije (grad Glinu te općine Dvor, Gvozd i Topusko) sa 700.294 stanovnika. Unatoč raznolikom području od Istre do Gline i Gospića, ova bi regija imala manje od 800.000 stanovnika. Ipak bi u mnogo čemu funkcionirala kao stvarna cjelina, zajednica interesa, komplementarna po prirodnim i gospodarskim komponentama koje sadrži.

izvor: Koprić, I. (ur.), “Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj”, Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013

U regiji Istra i Primorje djeluje ogranak Pametno Rijeka.