×

Poruka greške

Pridruži nam se

Ljudi su naša snaga

Rado ćemo razgovarati s vama. Pridruži nam se u gradnji pametne Hrvatske!

Pristupnica

Izjavljujem da ne postoje zapreke za upis u registar članova Stranke utvrđene čl. 11 Statuta odnosno da nisam osuđen/a za kaznena djela korupcije gospodarskog kriminala, organiziranog kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina i protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.
Napomena: Osobni podaci iz ovog obrasca prikupljaju se radi unosa podataka u Registar članstva stranke Pametno i koristit će se isključivo za potrebe stranke Pametno.