Reci(kliraj) za svoj Kman!

Birajte Pametno, listu br. 4 i Kman će imati novo, uspješno kotarsko vodstvo. Marin Ružić, Jure Bojčić, Luce Tenžera, Antonia Prakljačić, Nikola Tandara, Gordana Županović i Matea Arambašić zalagat će se za:

  • Zeleni otoci na više lokacija u kotaru, na mjestima sadašnjih kontenjera za skupljanje miješanog otpada.
  • Uređenje javnih zelenih površina, posebno ograđene površine za kućne ljubimce. 
  • Nova prometna regulacija unutar kotara, izgradnja nogostupa, mogućnost jednosmjernih ulica i uređenje ulaza u kotar od strane Velebitske i ulice Domovinskog rata.